IDEEN BAG ADDENDA

Addenda er dannet ud fra ideen om at skabe et forum for ny litteratur. Et tidsskrift som skal fungere som en kanal for al den gode litteratur, der bliver skrevet, men ikke udgivet i disse år. Addendas mål er at sikre et bredere udsnit af den litterære virkelighed.

Redaktionen ønsker at skabe et modstykke til det etablerede, litterære miljø, som vi oplever har forrang, når det kommer til at vurdere hvad god og dårlig litteratur er. Det vil vi udfordre. Vi mener, at god litteratur ikke nødvendigvis kommer derfra hvor man venter det, og at det værste man kan gøre som forfatter er at reproducere litterære trends. Addenda er et forum for ny litteratur – ikke modelitteratur. Vi mener at der er forskel på en mode og det nytænkende, det moderne: Mode går til grunde med tiden, mens moderne bliver klassisk. Vi ønsker at fremstille og fremelske den litteratur som fortæller vor tids historie, og litteraturen der gør op med den historie, og finder på en ny.

Vi ser frem til at modtage dit bidrag til Addenda. Alle indsendte bidrag vil vil blive besvaret med en skriftlig tilbagemelding.

Send til: tidsskriftetaddenda@gmail.com

Hver tidsskriftsudgivelse bliver præsenteret i form af en reception med oplæsninger af bidragsyderne.

Mange hilsner

Redaktionen

Reklamer